Lirik Lagu Naloko' Nakku' – Ridwan Sau

Lirik Lagu Naloko' Nakku' – Ridwan Sau

Salloku ammoli nakku
kurammpa Takubossarrang
Aule lanri mallakku
salasa ripanrannuang

Kuempo empoang minne
kutinro tinroang tommi
Aule kupila kamma
lapanra naloko nakku

Apamo napassabakki
kaupa nia kute’ne
Iaji nutakucini
lussa tena pamangeang

Bara’ nania anjo anging
akkulle mangngerang nakku
Kusuro pabattu tonji
nakku takarapikangku