Lirik Lagu Didin Pratama - Balo Lipa

Lirik Balo Lipa

Voc : Didin Pratama

Lemmusa nyamu andi
musolangi atikku
engka mu tudang botting
riolo mattakku

Mennengngi uwisseng memengngi
mappoji balo lipami

rimulanna mopa
nadetto sirampe
nadetto sirampe

kessipa ro adammu
riwettu silolota
makkuleno ro anri
musolangi atikku

kessipa ro adammu
riwettu silolota
makkuleno ro anri
musolangi atikku
monro ale ale madoko watakale